0470-74 20 60 info@fonsterbolaget.se

FÖNSTERVAL

Hur gör jag mitt fönsterval

Modul vs karmyttermått

Utseende och kvalitet När du ska köpa nya fönster och fönsterdörrar är ordet kvalitet mest betydelsefullt för de flesta. Oftast byter man fönster och fönsterdörr en gång i livet och då gäller det att kvalitet går före pris. Tänk på husets och områdets historik och karaktär och hur du vill spegla ihop det med dina fönster och dörrar.

3-glasfönster till villa För åretruntboende rekommenderar vi 3-glasfönster med isolerglas. Isolerrutan består av 3 st 4mm tjocka glas, som är hermetiskt tillsluten med vanlig luft mellan glasen alternativt med argon. Här kan man välja mellan olika U-värden beroende på hur välisolerat fönster man vill ha. Läs mer om Energibesparing

2-glasfönster till sommarhus Ska fönstret sitta i en sommarstuga, som inte värms upp på vintern, räcker många gånger sidohängda 2-glasfönster. Kanske förstärkt med energiglas och s.k. varm kant för bättre värmeekonomi, om du har basvärme på under den kalla årstiden. I vårt sortiment finns också de traditionella utåtgående kopplade 1+1 fönstren utan isolerglas. Det är enkla utåtgående fönster i gammal stil med två enkelglas och kopplade bågar, som delas via koppellåset vid putsning.

Vridfönster Kanske har ditt hus traditionella sidohängda 2-glas kopplade fönster med fyra sidor att putsa. Fönster på andra våningen innebär att man måste hänga ute när man ska putsa fönsterna, men med vridfönster kan man slippa detta. Vridfönster snurrar du runt 180 grader från insidan av rummet och putsar enkelt fönstrets utsida. Att bara 2 sidor behöver putsas, gör dessutom arbetet betydligt enklare.

Sidohängda fönster Klassiska utåtgående sidohängda fönster med 3-glas isolerglas ger dig det gamla utseendet. Försedda med spröjs efterliknar man många gånger det utseende, som passar i en äldre miljö. Med inbyggd broms i samtliga öppningsbara bågar, slipper man att fönstret blåser upp och kan i vissa fall gå sönder. Bromsen är även praktisk vid vädring. Om du önskar, finns vanlig stormhasp och gammaldags fönstervred, som tillval utan extra kostnad.

Fasta fönster På fasta fönster sitter glaset i en karm och kan inte öppnas. I de fall man inte behöver öppna fönstret passar detta alternativet perfekt. I t.ex. ett vardagsrum med fönsterdörr öppnas många gånger inte något fönster, utan vädring kan ske med hjälp av dörren. Det är också ett fördelaktigt pris på fasta fönster jämfört med öppningsbara.

Fönsterdörr Fönsterdörr eller altandörr och som också kallas balkongdörr finns i en mängd utföranden. De finns som enkel- och pardörrar och är anpassade till öppningsbara resp fasta fönster. Helglasade dörrar är numera mycket vanliga. Då är hela fönsterdörren glasad. Om du väljer detta alternativ, måste du tänka på personsäkerheten. Från den 1 januari 2013 gäller nya lagkrav enligt Boverkets Byggregler. De nya reglerna innebär att helglasade fönsterdörrar måste förses med härdat eller laminerat glas både in- och utvändigt. Detta gäller även för fönster i yttervägg placerade lägre än 0,6m till golv eller mark. Dörrarna är försedda med säkerhets spanjoletter med dubbla hakkolvar, som gör det svårt för inbrottstjuven att ta sig in. Gångjärnen är försedda med bak kants säkring, så att dörren inte kan hakas av. Förses dörren med godkända lås, så har man en säker och trygg innemiljö.

Målade fönster eller fönster med aluminiumbeklädnad? Valet kan många gånger avgöras av husets utseende och stil. Men till de flesta hus passar aluminiumklädda fönster lika bra som vanliga målade fönster. Utseendeskillnaderna är inte särskilt stora. Aluminiumklädda fönster är i de flesta fall designmässigt utformade för att likna sedvanliga fönster i trä. Med olika tillval, som fasta poster och spröjs, kan gamla fasader få ett nära nog identiskt utseende med nya fönster med aluminium. Men självklart både tätare och mer ekonomiska. Långsiktigt ger aluminiumbeklädda fönster många sköna år, då underhållet kommer att bli i det närmaste obefintligt. Vita aluminiumklädda fönster absorberar minst värme och sol, därför att de i stort sett bara behöver torkas rena. Den brännlackerade ytan står emot både väder och vind under mycket lång tid. Och eftersom profilerna är ventilerade mellan den skyddande aluminiumkappan och träet, luftas utrymmet kontinuerligt. Under aluminiumprofilen har fönstrets utsida målats på samma sätt som ett traditionellt vitmålat fönster i trä. Detsamma gäller naturligtvis också för fönsterdörrar.


Adress

Norra Västkustvägen 37 B
237 41 Bjärred

Kontakta

Email: info@fonsterbolaget.se
Privatkunder: 0470 74 20 60