KONTAKTA OSS:  0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se KUNDCENTER

fonsterbolaget.se

Klarna PaymentBadge Pink w cards

Vanliga frågor om Fönster

 
Träfönster rätt val
 

Byta fönster?
Äldre fönster är ofta otäta och i dåligt skick. Ommålning och reparation har uteblivit. Detta är kanske den vanligaste orsaken att fönster och fönsterdörrar ( betecknas ibland som altandörr eller balkongdörr) behöver bytas. Med nya fönster och fönsterdörrar sparar du energi och upplever en komfort,  som du kan njuta av varje dag. Det blir dessutom enklare att putsa fönster och det blir tystare i huset.  

 

Varför ska jag välja träfönster och inte PVC-fönster?
De vanligaste materialen i fönster och fönsterdörrar är trä eller trä i kombination med aluminium. Svenska träfönster håller genomgående en mycket hög kvalitet och tillverkas av ett naturligt och förnyelsebart material. Ur miljösynpunkt binder växande träd koldioxid och bidrar på så sätt till att minska världens klimatproblem. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid.

Kombinationen träfönster med aluminiumbeklädnad ger fönstret en mycket lång livslängd, ofta upp till 50år och kan återvinnas.

PVC är ett material med egenskaper som bl a ger nackdelar för miljön, typ återvinningsproblem och risker för utsläpp av giftgaser i samband med bränder. Tillverkningen av PVC är mycket energikrävande och stora mängder koldioxid släpps ut, vilket påverkar växthuseffekten. Utsläpp sker av klor och starka gifter s k dioxiner. PVC innehåller också mjukgörare som sakta läcker ut ur materialet och kan allvarligt påverka människan.

I Sverige sker ingen återvinning av PVC-fönster och globalt återvinns mindre än 1% av all PVC. Många företag i olika branscher förbjuder numera helt användningen av PVC i sin verksamhet.

Läs mer i PDF-filen "Träfönster-rätt val  för klimatet och miljön" som du hittar i övre högra hörnet på sidan. 

 

Törs jag byta fönster och dörrar själv?
Ja, tillsammans med en kompis kan du räkna med ett par timmars arbete per fönster eller dörr. De gamla fönstren ska bort, nya ska placeras i fönsterhålet och skruvas fast. Tätning mellan karm och vägg. Foder och smyglist ska monteras. Allt klart.

Läs mer om Montage fönster

 

Vilka glastyper finns till 3-glas fönster?
Alla fönster har 3-glas isolerglas med U-värden för bättre energibesparing och ljudreduktion. Glasen är s k energiglas med argon mellan glasen. Ju lägre U-värde du väljer desto mer energi sparar du.

Du kan välja mellan vår standard 1,2 eller 0,9 som är tillval. 

Glasen finns dessutom i tre utföranden:

Klarglas är standard. Råglas (Cotswoldglas) och frostat (Satimat) är tillval och rekommennderas till toalett och där man vill undvika insyn.

Det finns även solskyddsglas och solskyddsglas kombinerat med energiglas. Fråga oss så kan vi berätta mera.

 

cotswood Råglas (Cotswoldglas)

frostat Frostat (Satimat)

klarglas Klarglas (standard)

 

Är det svårt att mäta så jag får rätt storlek på mina fönster?
Nej, inte speciellt, men var noggrann. Ta bort lister invändigt eller foder utvändigt så du ser hela fönsterhålets storlek. Mät bredden och höjden. Ta bort max 10 mm på varje sida för tätningen mellan fönster och vägg.
Tänk på att alltid ange bredden x höjden, aldrig tvärtom. Om du ska montera en fönsterdörr bredvid ett fönster, ska du ange om det är ett fast eller öppningsbart fönster som ska sitta bredvid fönsterdörren.
Notera att fönsterstorleken alltid räknas i moduler (M) T.ex. har ett fönster med modul 10x10 ett karmyttermått som är 980x980mm.

 

Finns det verkligen storlekar som passar till mitt hus?
Ja, det gör det i de allra flesta fall. Gå igenom sortimentet på den produkt du önskar. Hittar du inte den storlek du behöver, maila eller ring till oss.

 

Måste man ha öppningsbara fönster överallt?
Nej, naturligtvis inte. Du kan spara pengar på att välja fasta fönster, där du kommer åt att putsa utifrån.

 

Ska man välja löstagbar dekorspröjs eller fasta poster till 3-glas fönster?
Det är oftast en smaksak. Det är vanligt med fast post till fönster som är bredare än en meter. Man kan t.ex. kombinera posten med en smal dekorspröjs. Alternativen är oändliga och du kan se exempel under rubrik Spröjs. 

 

Hur monterar man fönster och fönsterdörrar?
Det är enkelt att montera om du använder s.k. karmhylsor. Godkända hylsor är t.ex. Kartros Adjufix som monteras från den s.k. mursidan på fönstret och som sedan skruvas ut mot väggen med hjälp av en T-nyckel. Hylsan ska vila mot väggen innan tillhörande skruv fixerar fönstret. Finns i vårt sortiment som tillval. Läs mer Montage fönster.

 

Finns lås till 3-glas fönster och fönsterdörrar?
Ja, det finns både till fönster och fönsterdörrar. Till fönster rekommenderar vi Beslagspaket med låsbart handtag. Till fönsterdörrar finns ett antal varianter beroende på hur du vill att låsningen ska kunna göras. Läs mera om möjligheterna under rubriken Beslagspaket. När du beställer handtagspaket, tänk på att cylinder kan fås fabriksmonterad till vissa paket. 

 

Jag har en sommarstuga med utåtgående sidohängda kopplade fönster och vill byta till samma utseende. Måste man välja isolerglasfönster?
Nej, det måste man inte. Vi har s k 1+1 fönster, dvs utan isolerglas, i gammal stil i vårt sortiment också, men inte på nätet. Maila eller ring oss så hjälper vi dig med prisuppgift.

 

Jag vill köpa en parfönsterdörr, men ha höger dörr utifrån sett som gångdörr. Går det och kostar det något?
Vänster dörr utifrån sett är standard, men det går att få höger dörr istället och det är inget pristillägg. Detta anges i slutet av beställningsfasen under rubriken "Noteringar och speciella önskemål".

 

Finns halvrunda och runda fönster?
Ja, det finns många möjligheter att försköna ditt hus. Ett av dem är att sätta in ett runt eller halvrunt fönster på något passande ställe. Vi kan hjälpa dig med dessa fönstertyper också.

 

Hur länge måste jag vänta på mina nya fönster?
Vi tar fram splitter nya fönster enbart för din räkning. Du får färska, nytillverkade fönster. Dina fönster går alltid från fabriken direkt hem till dig utan mellanlagring och utan dyra mellanhänder. Normal leveranstid är 4-6 arbetsveckor. 

 

Varför blir det kondens på vissa fönstertyper utvändigt?
Hög luftfuktighet utomhus och ett ”för” välisolerat fönster kan medföra utvändig kondens. Detta kan uppstå då fönster försetts med ett s.k. energiglas och luften mellan glasen ersatts av argongas. För lite värme från rumssidan når det yttersta glaset och kondens uppstår. Vår standardprodukt levereras utan energiglas och U-värde 1,9. Energiglas med lägre U-värde är tillval. Vi reserverar oss för att kondens kan uppstå. 

 

Måste man ha härdat eller laminerat glas i stora fönster och fönsterdörrar?
Vid nybyggnation och utbyte har byggherren ansvaret för val av glastyp. Från den 1 januari 2013 gäller nya regler enligt Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Där ställs kravet på härdat eller laminerat glas i bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Fönstertillverkaren eller Fönsterbolaget ansvarar inte för detta val av glas. Det ligger på beställaren att avgöra om tillval av härdat eller laminerat glas ska göras.

 

Törs man köpa fönster och dörrar på nätet?
Vi har jobbat med fönster och dörrar i marknadsledande företag i mer är 25år och kan guida dig till ett köp som vi vet du kommer att bli nöjd med. Vi har naturligtvis valt ut ett antal leverantörer, som levererar mycket bra produkter till fördelaktiga priser. Jämför oss gärna.