fbpx

 phone 0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

glastyp

Glastyper

 

Ljudisolering

Nya 3-glasfönster ger dig automatiskt bättre ljuddämpning. Bruset som dina gamla fönster gett dig, försvinner till stora delar. Är ditt hus särskilt utsatt för buller, typ trafikbuller, kan s.k. ljudrutor vara ett alternativ.
Dessa finns med olika ljudreducerande värden, s k reduktionstal. Oftast benämns detta med ett s.k. Rw-värde och ju högre värde, desto bättre ljuddämpning. Fråga oss om råd.

 

Solskydd

Även om solen många gånger önskas, kan den ge oönskad värme i huset. För att råda bot mot detta finns persienner, lameller och plisséer, som du kan kompletta dina fönster med. Solskyddsglas, som reflekterar tillbaka en stor del av solljuset, finns i en mängd olika kombinationer, t o m med energiglas och solskydd i ett och samma glas. Vissa är tonade medan andra är klara och släpper in nästa lika mycket ljus som vanliga glas. Fråga oss om råd.

 

Härdat glas - nya lagkrav

Detta glas används då risk för skada finns. T ex till fönster med glas från golv till tak eller till helglasade fönsterdörrar. Det är 6-7 ggr starkare än vanligt glas och ger små glasdelar utan skarpa kanter vid en olycka. Vid nybyggnation och byte av fönster eller dörr krävs härdat eller laminerat glas in- och utvändigt om glas finns under 0,6m från färdigt golv eller mark. Boverkets Byggregler, BBR avsnitt 8, "Säkerhet vid användning" finns redovisade i separat PDF. Läs mer

 

Laminerat glas

Laminerat glas byggs upp av två glasskivor med en plastfolie mellan. Dessa limmas ihop till ett paket på samma sätt som en traditionell vindruta till en bil. Glaset ger fördelen att glasskärvorna vid en skada sitter kvar i folien och förhindrar kroppsskador. Från den 1 januari 2013 gäller nya lagkrav enligt Boverkets Byggregler, BBR avsnitt 8, "Säkerhet vid användning" både vid nybyggnation och utbyte. Lagen innebär att laminerat eller härdat glas måste användas i fönster i yttervägg placerad lägre än 0,6m till golv eller mark (balkong, altan eller dyl). Den gäller också för helglasade dörrar. Notera att lagen gäller glaset både in- och utvändigt.

 

Brandskyddsglas

För att skydda egendom och människoliv finns brandskyddsglas. Beroende på krav brukar man oftast tala om E15 resp E30. Då ska fönstret tåla brand i 15 resp 30 minuter. Det finns också glas som är uppbyggda för att stoppa all värmestrålning i samband med brand.

 

Råglas

Råglas eller ornamentglas har en präglad yta som förhindrar insyn och används oftast till toalettutrymmen.

 

Frostat glas

Frostat glas (Satimat) försvårar insyn och är mindre genomsiktligt än råglas. Detta används oftast till toalettutrymmen.

 

Självrengörande glas

Glaset har en osynlig beläggning på utsidan som i kombination med regn och ultravioletta strålar håller glasen fria från smuts. Smutspartiklar på glasytan luckras upp och bryts ned. Om fönsterglaset inte nås av regn måste man spola av rutorna med vatten.

 

Varm kant

För att förbättra U-värdet kan ståldistansprofilen mellan glasen i isolerrutan ersättas av t ex grafit. som har mycket låg ledningsförmåga och ger isolerrutan ett lägre U-värde.

 

Kondens på glas

Vid hög luftfuktighet och då glasytan är kall finns risk för kondens. Det kan hända på husets insida och utsida.
Invändigt beror det på för dåligt isolerade fönster, hög luftfuktighet och låg utomhustemperatur. Kondens på insidan uppträder ofta i bad- och duschutrymmen. Det kan åtgärdas genom antingen att ett fönster byts eller tätas och att ventilationen förbättras.
Utvändigt kan kondens uppträda på fönster med lågt U-värde. Vid hög luftfuktighet i kombination med kallt och klart väder, förlorar den yttre rutan värme och kan bli kallare än utomhustemperaturen. Rummets värme tränger inte ut till den yttersta rutan och därmed kan kondens bildas. Detta inträffar framförallt på hösten och nattetid. Kondensen försvinner så snart vind och sol uppträder på morgonen. Fenomenet kan jämföras med imma och frost på bilrutor och skadar inte fönster och fönsterdörr.

 

 

«Tillbaka