fbpx

 phone 0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

montage

Montering av fönster och fönsterdörr

 

Så här monterar du dina nya fönster och fönsterdörrar

Planera arbetet väl. Köp nödvändigt material och tänk på att ta hjälp av en person, eftersom fönster och dörrar är tunga. Läs monteringsanvisningen.

Tätning mellan vägg och karm

Flera tillverkare av fönster och fönsterdörrar rekommenderar mineralullsdrev för att få en effektiv tätning mellan vägg och karm. Fogskum eller liknande rekommenderas inte för tätning mellan vägg och fönster. Främsta anledningen är att karmen på fönstret eller fönsterdörren lätt deformeras när skummet expanderar och omöjliggör efterjustering och borttagning vid eventuella tillverkningsfel. Expanderar skum över på karmen på fönstret eller fönsterdörren kan det också ge skador på lacken eller aluminiumprofilen.

 

Fönsterdrev mellan karm och vägg

CC-fönsterdrev är en mycket bra produkt att använda för tätning mellan karm och vägg. Materialet är miljövänligt och elastiskt. CC-fönsterdrev levereras på rulle om 5 meter och är komprimerat, men som expanderar från 2 till 30mm vid montage. Det fyller då upp och tätar mellan väggen och fönster eller fönsterdörr. Köp också rund bottningslist och fogmassa för tätning mot rummet.

Tänk också på att ha ut- och invändiga foder ev. tillsammans med smyglister på plats, för att göra montaget komplett. Fönsterbleck kan du komplettera med när du är klar med ditt fönstermontage. Mät avstånden mellan de utvändiga fodren så du kan beställa rätt mått på fönsterblecken hos din lokala plåtslagare. Notera också att infästningen för blecken varierar från tillverkare till tillverkare, så plåtslagaren blir informerad om just ditt utförande.

 

Fönsterbytet startar

När du kontrollerat att allt material finns på plats, kan du starta rivningen av dina gamla fönster. Ta ett fönster i taget och färdigställ innan ett nytt påbörjas.
Beroende på hur din fasad ser ut, dvs. om den är putsad, har tegel eller är av trä, måste du tänka på att vara försiktig. En putsad fasad kan lätt skadas och förorsaka stora kostnader för omputsning om man är ovarsam. Detta gäller också en tegelfasad. Ta ur den gamla fönsterbågen så att bara karmen sitter kvar i fönsteröppningen. Om den gamla karmen sitter ordentligt fast och inte lossnar, kan man såga av karmen i flera delar med fogsvans eller med en s.k. tigersåg. Det blir då enklare att få loss den från väggen.

Rensa bort ev. gammal isolering och gör klart för montage av antingen fönster eller fönsterdörr.
Börja med att kolla så underlaget som fönster eller dörr ska placeras på är i våg med ett vattenpass. Placera en nivåregleringskloss under varje karmsida. Tänk på att klossens ytterkant får vara max 100mm in från karmens ytterkant. Fönster med en s.k. fast post ska ha kloss placerad under denna eller om fönster är brett ska klossar placeras med jämnt avstånd.

 Kolla så att klossarna är i våg och att fönstret kommer att stå horisontellt. Skruva fast dem.

 Skruva i karmhylsorna i karmen utifrån i de förborrade hålen med insexnyckel eller skruvdragare.

 

Följande beskrivning gäller för montage av vridfönster i träregel*

För att fönster, typ vridfönster, inte ska ramla ut vid montage, fäster man klossar eller brädor på vägghålets utsida som stöd. Detta underlättar också vid montage av karmar till sidohängda fönster, fasta fönster och fönsterdörrar.
Nu är det klart för insättning av fönstret från rummets insida. Placera det på klossarna och öppna fönstret så de nedre infästningshålen blir synliga.
Skruva ut hylsan så att den når väggen. Kolla med vattenpass så karmen är rak. Den får inte luta in mot rummet eller mot utsidan.
Öppna fönstret så infästningshålen uppe bli synliga. Skruva ut hylsorna på motsvarande sätt.
Kolla igen med vattenpass att karmen är rak och inte lutar åt något håll. Var noggrann.

Innan skruvarna ska monteras, måste diagonalmåtten kollas. Använd en diagonalmätsticka eller 2 st trälister. Diagonalt ska måtten stämma överens. Om de inte stämmer ska karmhylsorna skruvas in eller ut.

Nu kan träskruvarna monteras i hylsan och fönstret skruvas fast. Det är mycket viktigt att alla skruvar sätts på plats.

Gör nu en kontroll med vattenpass att karmen är rak i alla sidor och inte lutar. Den får heller inte bukta.
Lossa skruven något och justera hylsan vid behov. Dra åt skruven och kontrollera att de sitter ordenligt. Dölj infästningshålen med täcklock.

Tag loss utvändigt stöd och öppna fönstret, slå runt det och kolla att funktionen är perfekt. Täta mellan fönster och vägg med CC-fönsterdrev. Används drevremsor av mineralull ska de petas in från utsidan. De får inte packas eftersom de då isolerar sämre. Tryck in bottningslisten mellan fönster och vägg från rummets insida och försegla med fogmassa för att göra insidan diffussionstät.

Nu kan smyglister monteras liksom foder in- och utvändigt. Mer information finns i monteringsanvisningen.

* För montering av fönster och fönsterdörr i lättbetong eller tegel finns tryckfördelningsbrickor, plugg och anpassade skruvar i Adjufix-sortimentet.

 

 

«Tillbaka