fbpx
fonsterbolaget.se

Klarna PaymentBadge Pink w cards

Ångerrätt konsument
För fönster och dörrar som tillverkas speciellt för din räkning, dvs ej lagervara, gäller ingen ångerrätt enligt 5§ i Distans-och hemförsäljningslagen. Produkterna tillverkas ej utan ett skriftligt godkännande av dig som kund att ångerrätten inte gäller. Detta godkännande lämnas av dig via e-post. Returrätt gäller ej för beställningsvara.
För lagervara gäller Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59). Du har rätt att ångra köpet av lagervara inom 14 dagar. Innan retur sker måste kontakt tas med Fönsterbolaget. Retur sker i obruten förpackning och frakt betalas av köparen. Ev fraktskador betalas av köparen. Returavgift tillkommer och uppgår till 25% av nettovärdet.

Outlösta lagervaror
För varor som inte löses ut fakturerar vi returavgift 25 % av nettovärdet inkl ev fraktkostnader.

Företag
Köplagen tillämpas för näringsidkare.

Force Majeure
Fönsterbolaget och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Tvist
Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

new angerratt
leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan