fbpx

 phone 0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Vi kommer att utföra sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning.
I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. För att kunna uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register.
Du har rätt att, efter begäran, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära radering av uppgifterna.
Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.

pul
leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan