KONTAKTA OSS:  0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

fonsterbolaget.se

Vi behöver ditt samtycke för att kunna hantera dina personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Vi kommer att utföra sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning.
I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. För att kunna uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register.
Du har rätt att, efter begäran, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära radering av uppgifterna.
Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.

 

GDPR

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen (GDPR) . Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Ny dataskyddspolicy
Det är viktigt för oss på Fönsterbolaget AB att skydda våra kunders och användares personuppgifter och följa reglerna i förordningen. Därför har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn är relevant för dig, eftersom du har lämnat nödvändiga personuppgifter till Fönsterbolaget AB i samband med t.ex. tidigare köp, anmälan till nyhetsbrev eller användning av en onlinetjänst.

pul
leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan