KONTAKTA OSS:  0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

fonsterbolaget.se

Vid försäljning till privatperson gäller Konsumentköplagen och Köplagen vid försäljning till näringsidkare.

Om du som köpare bedömer att din vara är felaktig, ska reklamation göras till Fönsterbolaget AB omgående vid mottagandet av varan. Observera att varan ej får monteras och att synliga skador som upptäckts vid mottagandet då ej ersätts.

Tillverkaren har rätt att avhjälpa felet genom reparation på plats eller begära varan i retur för åtgärd. Köparen ska medverka/assistera vid ev. retur. Retur avgörs av tillverkaren  och bekostas av denne. Övriga anspråk på ersättning för felaktig vara godkänns ej.  

Vid reklamation ska order- och ev. fakturanummer samt orsak till reklamationen anges. För att underlätta bedömning av reklamationen bör fotodokumentation bifogas. 

Reklamation görs per telefon eller via e-post till Fönsterbolaget AB. 

Fönsterbolaget AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare för felets åtgärdande.

reklamation
leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan