fbpx

Reklamation ERA fönster och dörrar

 

reklammation

Reklamation görs enligt instruktioner på eftermarknad.inwido.se

Det ni behöver för att göra en reklamation är satsnummer och turnummer. Öppna fönstret och syna ramen som går längs med handtaget. Där finns en P-stämpel,se bild 1.

Om det gäller skador på glaset, behövs även rutstämpel som ni finner i nederkant mellan glasen, se bild 2.


 id nummer rutstampel 
 BILD 1  BILD 2 RUTSTÄMPEL

ALLMÄNT

Vid försäljning till privatperson gäller Konsumentköplagen och Köplagen vid försäljning till näringsidkare.

Om du som köpare bedömer att din vara är felaktig, ska reklamation göras omgående vid mottagandet av varan. Observera att varan ej får monteras och att synliga skador som upptäckts vid mottagandet då ej ersätts.

Tillverkaren har rätt att avhjälpa felet genom reparation på plats eller begära varan i retur för åtgärd. Köparen ska medverka/assistera vid ev. retur. Retur avgörs av tillverkaren  och bekostas av denne. Övriga anspråk på ersättning för felaktig vara godkänns ej.  

För att underlätta bedömning av reklamationen bör fotodokumentation bifogas.

Fönsterbolaget AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare för felets åtgärdande.

leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan