fbpx

 phone 0470-74 20 60   info@fonsterbolaget.se

Godset måste besiktigas vid ankomst och synliga skador måste noteras av chauffören på fraktsedeln.
Skriv inte på fraktsedeln förrän godset är kontrollerat.

Anmäl omgående skadan till Fönsterbolaget så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Ersättning för synliga skador som förekommer och ej noterats på fraktsedeln utgår ej.

Det är viktigt att avemballera produkten direkt efter ankomst och inspektera den. Dolda skador, som inte går att se vid mottagandet, skall anmälas till tillverkaren och Fönsterbolaget inom 5 dagar. Överskrids 5 dagar gäller ingen reklamationsrätt.
Skadade varor måste förvaras torrt under tak och oanvända i väntan på vidare åtgärd. Spara emballaget för ev. retur.

Beroende på skadans omfattning repareras produkten på plats eller efter retur till tillverkaren alternativt byts ut.

transportskador
leverans-
tider
köpvillkor fraktvillkor garantier ångerrätt reklamation transport-skador person-uppgifter om sidan