0470-74 20 60 info@fonsterbolaget.se

MONTERA SJÄLV?

Varför inte göra det själv

Lite lyfthjälp och några väl valda verktyg så går det.

Så här monterar du dina nya fönster och fönsterdörrar

01.

Planera arbetet väl.

Köp nödvändigt material och tänk på att ta hjälp av en vän, eftersom fönster och dörrar är tunga.

02.

Tätning mellan vägg och karm.

Flera tillverkare av fönster och fönsterdörrar rekommenderar mineralullsdrev eller fönsterdrev för att få en effektiv tätning mellan vägg och karm.

03.

Foder och smyglist.

Tänk också på att ha ut- och invändiga foder ev. tillsammans med smyglister på plats, för att göra montaget komplett.

Inför ditt fönsterbyte bör du skaffa nivåregleringsklossar som fönstret eller fönsterdörren ställs på. Adjufix monteringshylsa är förmonterad på alla våra fönster. Adjufix monteringshylsa är också godkänd för montage utan kilar. Dessutom ingår träskruv och täcklock i plast, som täcker de förborrade hålen i karmen. Köp också rund bottningslist och fogmassa för tätning mot rummet.
Fogskum eller liknande rekommenderas inte för tätning mellan vägg och fönster. Främsta anledningen är att karmen på fönstret eller fönsterdörren lätt deformeras när skummet expanderar och omöjliggör efterjustering och borttagning vid eventuella tillverkningsfel. Expanderar skum över på karmen på fönstret eller fönsterdörren kan det också ge skador på lacken eller aluminiumprofilen.
Verktyg du behöver är t. ex. vattenpass, karmskruvsverktyg, meterstock samt karmskruv och drevningsremsor.

04. När du kontrollerat att allt material finns på plats, kan du starta rivningen av dina gamla fönster. Ta ett fönster i taget och färdigställ innan ett nytt påbörjas. Beroende på hur din fasad ser ut, dvs. om den är putsad, har tegel eller är av trä, måste du tänka på att vara försiktig. En putsad fasad kan lätt skadas och förorsaka stora kostnader för omputsning om man är ovarsam. Detta gäller också en tegelfasad. Ta ur den gamla fönsterbågen så att bara karmen sitter kvar i fönsteröppningen. Om den gamla karmen sitter ordentligt fast och inte lossnar, kan man såga av karmen i flera delar med fogsvans eller med en s.k. tigersåg. Det blir då enklare att få loss den från väggen. Rensa bort ev. gammal isolering och gör klart för montage av antingen fönster eller fönsterdörr.

Montagebild
Montagebild

05. Skruva fast nivåregleringsklossar i vägghålets nederkant. Se till att en kloss placeras under varje karmsida (klossens ytterkant får vara max 100 mm in från karmens ytterkant) och under ev. karmposter. Är fönstret brett kan ytterligare nivåregleringsklossar behövas, som då fördelas på jämt avstånd.

06. Skruva fast ytterligare två nivåregleringsklossar i fönsterhålets sidor så att de hamnar i höjd med spanjolettens låspunkter.
(Om annan kloss än nivåregleringskloss används skall denna vara av hårt, fuktavvisande material tex hårt trä eller plast. Observera att klossarna måste hålla minst 20 mm mindre bredd än karmen för att medge obruten drevning och tätfog.)

Montagebild 2 klossar
Montagebild vattenpass

07. Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt. Justera detta vid behov genom att höja eller sänka nivåregleringsklossarna.

Pressa fast tryckfördelningsbrickor utifrån på hylsorna.

08. Fäst klossar på vägghålets utsida som stöd så att fönstret inte faller ut.
Lyft in fönstret i vägghålet från insidan och placera det på nivåregleringsklossarna.

Montagebild lyft i fönster
Montagebild skruva fast

09. Öppna fönstret så att de nedre hålen blir åtkomliga från insidan. Skruva ut de nedre karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

10. Kontrollera med vattenpass så att karmen är rak och inte lutar in mot rummet eller ut mot utsidan.

11. Öppna fönstret så att de övre hålen blir åtkomliga från insidan. Skruva ut de övre karmhylsorna på var sida, så att de ligger an mot vägghålets sidor.

12. Kontrollera med vattenpass igen så att karmen är rak i alla sidor och inte lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Justera vid behov genom att lossa karmhylsorna, räta upp karmen och sedan skruva ut hylsorna igen.

Montagebild kontrollera
Montagebild diagonalmät

13. Kontrollera med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika. Om diagonalerna är exakt lika långa, är alla 4 hörn 90 grader. Justera vid behov genom att skruva karmhylsorna ut eller in, så att karmen flyttas i sidled. (Har du ingen mätsticka fungerar två hopsatta lister bra).

14. Skruva till sist ut de övriga karmhylsorna (om sådana finns) så att de ligger an mot vägghålets sidor.

15. Skruva fast karmen i väggen. OBS! Samtliga fästhål skall användas!

16. Kontrollera åter med vattenpass att karmen är rak i alla sidor och inte lutar in mot rummet eller ut mot utsidan. Kontrollera också att karmsidorna är raka och inte buktar inåt mot mitten. om montaget behöver justeras ytterligare, skruva först ut skruven och lossa därefter karmhylsan.
Att på detta sätt säkerställa att karmen är rak är helt avgörande för täthet och funktion.

Montagebild kontrollera
Montagebild diagonalmät

17. Efterdrag alla skruvar och täck infästningshålen med täckplugg.
Använd skruv som är avsedd för det aktuella väggmaterialet (trä, betong etc). Skruven skall gå in minst 45 mm i vägg-stommen och ha ett korrosionsskydd motsvarande minst 12μm.

18. Tag loss utvändigt stöd och öppna fönstret, slå runt det och kolla att funktionen är perfekt. Täta mellan fönster och vägg med fönsterdrev. Används drevremsor av mineralull ska de petas in från utsidan. De får inte packas eftersom de då isolerar sämre. Tryck in bottningslisten mellan fönster och vägg från rummets insida och försegla med fogmassa för att göra insidan diffussionstät. Nu kan smyglister monteras liksom foder in- och utvändigt.


Adress

Norra Västkustvägen 37 B
237 41 Bjärred

Kontakta

Email: info@fonsterbolaget.se
Privatkunder: 0470 74 20 60