0470-74 20 60 info@fonsterbolaget.se

VENTILATION

Förbättra inneklimatet

Ventilation

Ventiler och vädringsluckor. När man ska köpa nya fönster bör man tänka på att den ofrivilliga ventilationen som kan ha funnits i de gamla otäta fönstren, upphör när man sätter in nya fönster och fönsterdörrar. Ventiler och vädringsluckor kan då förbättra inneklimatet. Ventilen sitter i karmens överstycke och är fabriksmonterad på 3-glasfönster. Den finns i naturanodiserat eller vitlackat utförande.

Vädringsluckan, som är inåtgående, "dockas till" fönstret på byggplatsen och finns i bredd 2M, där breddmåttet är exakt 200mm. Utvändigt sitter ett aluminiumgaller och inuti luckan finns ett dammfilter .


Adress

Norra Västkustvägen 37 B
237 41 Bjärred

Kontakta

Email: info@fonsterbolaget.se
Privatkunder: 0470 74 20 60